N. Idaho Harvest Fest starts Friday

N. Idaho Harvest Fest starts Friday
Published: 7:57 AM PDT October 7, 2016