Spokane's Indaba Coffee chosen to celebrate "Gilmore Girls"

Spokane's Indaba Coffee chosen to celebrate "Gilmore Girls"
Published: 6:41 AM PDT October 5, 2016