PHOTOS: Grannies protest oil trains through Spokane